APCE
Page d'aide sur l'homonymie Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

APCE est un sigle qui peut désigner :

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/APCE ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article APCE de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

  • APCE — Asociación Permanente de Cultura Ecologica (International » Guatemalan) ** Asociación Nacional de Promotores Constuctores de Edificios (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

  • APCE — abr. Asociaciуn Nacional de Promotores Constuctores de Edificios …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

  • apčėploti — apčė̃ploti tr. apčiupinėti nešvariais pirštais, apterlioti: Vaikas duoną apčėplojo, kas ją bevalgys Užp. Tik numazgojau šaukštus, ir vėl vaikai apčė̃plojo Kp. Kam palieki kąsnelį, kas bevalgys tavo apčė̃plotą Antš. | refl.: Apsičė̃plojęs vaikas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčemeroti — apčẽmeroti tr. apkapoti čemerojant: Tu žolę apčẽmerojai, kitam nemožnės šienaut Ml. čemeroti; apčemeroti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčeplėti — apčẽplėti tr. apseilėti, apterlioti negražiai valgant: Apčẽplėjo, tai kitam duoda Užp. čeplėti; apčeplėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčėmyti — apčė̃myti tr. sutepti nešvariomis rankomis, apčiupinėti: Tavo apčė̃mytas obuolys, kas jį valgys! Skm. čėmyti; apčėmyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčėmšloti — tr. apčėploti, apčelnyti: Apčėmšloja mėsos šmotą ir palieka Vb. čėmšloti; apčėmšloti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčėstyti — ×apčė̃styti tr. padaryti laimingą: Ans aną apčė̃styjo, namus pirkdamas J. čėstytis; apčėstyti; pačėstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčėškoti — tr. apėsti, apgraužti: Rugiai smagiai arklių apčėškoti Kp. čėškoti; apčėškoti; iščėškoti; pričėškoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčėploti — apčė̃ploti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”