moisture photoabsorption

 • 101 moisture capacity — drėgmės imlumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Didžiausias drėgmės kiekis, kurį iš oro gali sugerti medžiaga. atitikmenys: angl. moisture capacity; moisture holding capacity; water absorption capacity rus. влагоемкость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 102 moisture-holding capacity — drėgmės imlumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Didžiausias drėgmės kiekis, kurį iš oro gali sugerti medžiaga. atitikmenys: angl. moisture capacity; moisture holding capacity; water absorption capacity rus. влагоемкость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 103 moisture apparatus — drėgmės kamera statusas T sritis chemija apibrėžtis Aparatas tirti medžiagos atsparumą drėgmei. atitikmenys: angl. moisture apparatus; moisture chamber rus. камера влажности …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 104 moisture chamber — drėgmės kamera statusas T sritis chemija apibrėžtis Aparatas tirti medžiagos atsparumą drėgmei. atitikmenys: angl. moisture apparatus; moisture chamber rus. камера влажности …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 105 moisture content — drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios ar turinčios medžiagos masės arba tūrio santykis. atitikmenys: angl. humidity ratio; moisture content; moisture load; specific humidity rus. влагосодержание; удельная влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 106 moisture load — drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios ar turinčios medžiagos masės arba tūrio santykis. atitikmenys: angl. humidity ratio; moisture content; moisture load; specific humidity rus. влагосодержание; удельная влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 107 equilibrium moisture content — pusiausvirasis drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos drėgnis, kuris nekinta esant pastoviam aplinkos oro drėgniui. atitikmenys: angl. equilibrium moisture content rus. равновесная влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 108 moisture content m/m — masinis drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios medžiagos masių santykis. atitikmenys: angl. gravimetric humidity; moisture content mass by mass; moisture content m/m rus. весовая влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 109 moisture content mass by mass — masinis drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios medžiagos masių santykis. atitikmenys: angl. gravimetric humidity; moisture content mass by mass; moisture content m/m rus. весовая влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 110 moisture content v/v — tūrinis drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios medžiagos tūrių santykis. atitikmenys: angl. moisture content volume by volume; moisture content v/v; volumetric humidity rus. объемная влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 111 moisture content volume by volume — tūrinis drėgnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Drėgmės ir ją sugėrusios medžiagos tūrių santykis. atitikmenys: angl. moisture content volume by volume; moisture content v/v; volumetric humidity rus. объемная влажность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112 moisture — drėgmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. damp; humidity; moisture vok. Feuchte, f; Feuchtigkeit, f; Wasser, n rus. влага, f; влажность, f; сырость, f pranc. eau, f; humidité, f; moiteur, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 113 moisture permeance — drėgminis laidis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture permeance vok. Feuchtedurchlasskoeffizient, m rus. влагопроницаемость, f pranc. perméance d’humidité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114 moisture resistance — drėgminė varža statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture resistance vok. Feuchtedurchlasswiderstand, m rus. сопротивление влаги, n pranc. résistance d’humidité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115 moisture sensor — drėgmės jutiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture sensor vok. Feuchtefühler, m; Feuchtesensor, m rus. датчик влажности, m; детектор влажности, m pranc. détecteur d’humidité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 116 moisture content — drėgmės kiekis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture content; water content vok. Feuchtegehalt, m; Feuchtigkeitsgehalt, m; Wassergehalt, m rus. влагосодержание, n; содержание влаги, n pranc. teneur d’humidité, f; teneur en eau, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117 moisture conductivity — savitasis drėgminis laidis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture conductivity vok. Feuchteleitfähigkeit, f rus. влагопроводность, f pranc. conductivité d’humidité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118 moisture permeability — savitasis drėgminis medžiagos laidis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture permeability vok. Feuchteleitkoeffizient, m rus. влагопроницаемость материала, f pranc. perméabilité à l’humidité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119 moisture meter — drėgmėmatis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. humidity meter; moisture meter vok. Feuchtemeßgerät, n; Feuchtigkeitsmeßgerät, n; Feuchtigkeitsmesser, m rus. влагомер, m; измеритель влажности, m pranc. humidimètre, m; humidomètre, m;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120 moisture chamber — drėgmės kamera statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. moisture chamber vok. Feuchteraum, m rus. камера влажности, f pranc. chambre humide, f …

  Fizikos terminų žodynas