Champions olympiques chinois


Champions olympiques chinois

Liste des sportifs chinois (par sport et par chronologie) médaillés d'or lors des Jeux olympiques d'été et d'hiver, à titre individuel ou par équipe, de 1980 à 2008.

Jeux olympiques d'été

Rowing pictogram.svg Aviron

Nom Discipline(s) Année(s)
Bin Tang
Ziwei Jin
Aihua Xi
Yangyang Zhang
4 de couple (F) 2008

Athletics pictogram.svg Athlétisme

Nom Discipline(s) Année(s)
Chen Yueling 10 km marche (F) 1992
Wang Junxia 5 000 m (F) 1996
Liping Wang 20 km marche (F) 2000
Liu Xiang 110 m haies (H) 2004
Xing Huina 10 000 m (F) 2004

Badminton pictogram.svg Badminton

Nom Discipline(s) Année(s)
Ge Fei et Gu Jun Double (F) 1996
Ji Xinpeng Simple (H) 2000
Gong Zhichao Simple (D) 2000
Ge Fei et Gu Jun Double (D) 2000
Zhang Jun et Gao Ling Double (M) 2000
Zhang Ning Simple (D) 2004
Zhang Jiewen et Yang Wei Double (D) 2004
Zhang Jun et Gao Ling Double (M) 2004
Zhang Ning Simple (D) 2008
Lin Dan Simple (H) 2008
Jing Du et Yang Yu Double (F) 2008

Boxing pictogram.svg Boxe

Nom Discipline(s) Année(s)
Zou Shiming Mi-mouche 2008
Zhang Xiaoping Mi-lourd 2008

Canoeing (slalom) pictogram.svg Canoë-kayak

Nom Discipline(s) Année(s)
Meng Guanliang et Yang Wenjun C-2 500 m (H) 2004
Meng Guanliang et Yang Wenjun C-2 500 m (H) 2008

Fencing pictogram.svg Escrime

Nom Discipline(s) Année(s)
Luan Jujie Fleuret (F) 1984
Zhong Man Sable (H) 2008

Gymnastics (artistic) pictogram.svg Gymnastique artistique

Nom Discipline(s) Année(s)
Li Ning Sol (H) 1984
Cheval d'arçons (H) 1984
Anneaux (H) 1984
Ma Yanhong Barres asymétriques (F) 1984
Lou Yun Saut de cheval (H) 1984
Saut de cheval (H) 1988
Li Xiaoshuang Sol (H) 1992
Lu Li Barres asymétriques (F) 1992
Li Xiaoshuang Concours général individuel (H) 1996
Yang Wei
Zheng Lihui
Li Xiaopeng
Xing Aowei
Huang Xu
Xiao Junfeng
Concours général par équipe (H) 2000
Li Xiaopeng Barres parallèles (H) 2000
Liu Xuan Poutre (F) 2000
Teng Haibin Cheval d'arçons(H) 2004
Chen Yibing
Huang Xu
Xiaopeng Li
Xiao Qin
Yang Wei
Zou Kai
Concours général par équipe (H) 2008
Yang Yilin
Cheng Fei
Jiang Yuyuan
Deng Linlin
He Kexin
Li Shanshan
Concours général par équipe (F) 2008
Wei Yang Multiple individuel (H) 2008
Yibing Chen Anneaux (H) 2008
Qin Xiao Cheval d'arçons (H) 2008
Kai Zou Exercices au sol (H) 2008
Kai Zou Barre fixe (H) 2008
Xiaopeng Li Barres parallèles (H) 2008
Kexin He Barres asymétriques (F) 2008

Weightlifting pictogram.svg Haltérophilie

Nom Discipline(s) Année(s)
Zeng Guoqiang Mouches -52 kg 1984
Wu Shude Coqs 52-56 kg 1984
Chen Weiqiang Plumes 56-60 kg 1984
Yao Jingyuan Légers 60-67.5 kg 1984
Tang Ningsheng Coqs 54-59 kg 1996
Zhan Xugang Légers 64-70 kg 1996
Xugang Zhan Moyens 69-77 kg (H) 2000
Xia Yang Moins de 53 kg (F) 2000
Xiaomin Chen Moins de 63 kg (F) 2000
Weining Lin Moins de 69 kg (F) 2000
Meiyuan Ding Plus de 75 kg (F) 2000
Shi Zhiyong Plumes 56-62 kg (H) 2004
Zhang Guozheng Légers 62-69 kg (H) 2004
Chen Yanqing Moins de 58 kg (F) 2004
Liu Chunhong Moins de 69 kg (F) 2004
Tang Gonghong Plus de 75 kg (F) 2004
Chen Xiexia Moins de 48 kg (F) 2008
Long Qingquan Moins de 56 kg (H) 2008
Chen Yanqing Moins de 58 kg (F) 2008
Zhang Xiangxiang Moins de 62 kg (H) 2008
Liao Hui Moins de 69 kg (H) 2008
Liu Chunhong Moins de 69 kg (F) 2008
Cao Lei Moins de 75 kg (F) 2008
Lu Yong Moins de 85 kg (H) 2008

Judo pictogram.svg Judo

Nom Discipline(s) Année(s)
Zhuang Xiaoyan +72 kg (F) 1992
Sun Fuming +72 kg (F) 1996
Tang Lin -78 kg (F) 2000
Yuan Hua +78 kg (F) 2000
Xian Dongmei -52 kg (F) 2004
Xian Dongmei -52 kg (F) 2008
Yang Xiuli -78 kg (F) 2008
Tong Wen +78 kg (F) 2008

Wrestling pictogram.svg Lutte

Nom Discipline(s) Année(s)
Wang Xu Lutte libre -72 kg (F) 2004
Wang Jiao Lutte libre -72 kg (F) 2008

Swimming pictogram.svg Natation

Nom Discipline(s) Année(s)
Yang Wenyi 50 m nage libre (F) 1992
Zhuang Yong 100 m nage libre (F) 1992
Hong Qian 100 m papillon (F) 1992
Lin Li 200 m 4 nages (F) 1992
Le Jingyi 100 m nage libre (F) 1996
Luo Xuejuan 100 m brasse (F) 2004
Liu Zige 200 m papillon (F) 2008

Diving pictogram.svg Plongeon

Nom Discipline(s) Année(s)
Zhou Jihong Plateforme 10 m (F) 1984
Xu Yanmei Plateforme 10 m (F) 1988
Gao Min Tremplin 3 m (F) 1988
Tremplin 3 m (F) 1992
Sun Shuwei Plateforme 10 m (H) 1992
Fu Mingxia Plateforme 10 m (F) 1992
Tremplin 3 m (F) 1996
Plateforme 10 m (F) 1996
Xiong Ni Tremplin 3 m (H) 1996
Tremplin 3 m (H) 2000
Tian Liang Plateforme 10 m (H) 2000
Xiong Ni et Xiao Hailiang Plongeon synchronisé à 3 m (H) 2000
Li Na et Sang Xue Plongeon synchronisé à 10 m (F) 2000
Fu Mingxia Tremplin 3 m (F) 2000
Peng Bo Tremplin 3 m (H) 2004
Guo Jingjing Tremplin 3 m (F) 2004
Hu Jia Plateforme 10 m (H) 2004
Wu Minxia et Guo Jingjing Plongeon synchronisé à 3 m (F) 2004
Tian Liang et Yang Jinghui Plongeon synchronisé à 10 m (H) 2004
Lao Lishi et Li Ting Plongeon synchronisé à 10 m (F) 2004
Wang Feng et Qin Kai Plongeon synchronisé à 3 m (H) 2008
Guo Jingjing et Wu Minxia Plongeon synchronisé à 3 m (F) 2008
Huo Liang et Lin Yue Haut-vol synchronisé à 10 m (H) 2008
Chen Ruolin et Wang Xin Haut-vol synchronisé à 10 m (F) 2008
Chong He Tremplin à 3 m (H) 2008
Guo Jingjing Tremplin à 3 m (F) 2008
Ruolin Chen Haut-vol à 10 m (F) 2008


Taekwondo pictogram.svg Taekwondo

Nom Discipline(s) Année(s)
Chen Zhong +67 kg (F) 2000
Luo Wei -67 kg (F) 2004
Chen Zhong +67 kg (F) 2004
Wu Jingyu -49 kg (F) 2008


Tennis pictogram.svg Tennis

Nom Discipline(s) Année(s)
Li Ting et Sun Tiantian Double (D) 2004


Table tennis pictogram.svg Tennis de table

Nom Discipline(s) Année(s)
Chen Longcan et Wei Qingguang Double (H) 1988
Chen Jing Simple (F) 1988
Lu Lin et Wang Tao Double (H) 1992
Deng Yaping Simple (F) 1992
Deng Yaping et Qiao Hong Double (F) 1992
Liu Guoliang Simple (H) 1996
Liu Guoliang et Kong Linghui Double (H) 1996
Deng Yaping Simple (F) 1996
Deng Yaping et Qiao Hong Double (F) 1996
Kong Linghui Simple (H) 2000
Wang Liqin et Sen Yan Double (H) 2000
Wang Nan Simple (F) 2000
Ju Li et Wang Nan Double (F) 2000
Chen Qi et Ma Lin Double (H) 2004
Zhang Yining Simple (F) 2004
Wang Nan et Zhang Yining Double (F) 2004
Ma Lin Simple (H) 2008
Zhang Yining Simple (F) 2008
Ma Lin et Wang Hao Double (H) 2008
Guo Yue et Zhang Yining Double (F) 2008

Shooting pictogram.svg Tir

Nom Discipline(s) Année(s)
Xu Haifeng Pistolet à 50 m (H) 1984
Wu Xiaoxuan Carabine à 50 m trois positions (F) 1984
Li Yuwei 50 m cible mobile (M) 1984
Wang Yifu Pistolet à air comprimé 10 m (H) 1992
Zhang Shan Skeet (H) 1992
Yang Ling Cible mobile 10 m (H) 1996
Li Duihong Pistolet 25 m (F) 1996
Yalin Cai Carabine 10 m (H) 2000
Luna Tao Pistolet 10 m (F) 2000
Ling Yang Cible mobile 10 m (H) 2000
Du Li Carabine 10 m (F) 2004
Zhu Qinan Carabine 10 m (H) 2004
Jia Zhanbo Carabine 50 m 3 positions (H) 2004
Wang Yifu Pistolet 10 m (H) 2004
Pang Wei Pistolet à air comprimé 10 m (H) 2008
Guo Wenjun Pistolet à air comprimé 10 m (F) 2008
Chen Ying Pistolet 25 m (F) 2008
Du Li Carabine à 50 m trois positions (F) 2008
Qiu Jian Carabine à 50 m trois positions (H) 2008

Archery pictogram.svg Tir à l'arc

Nom Discipline(s) Année(s)
Zhang Juanjuan Épreuve individuelle (F) 2008

Gymnastics (trampoline) pictogram.svg Trampoline

Nom Discipline(s) Année(s)
He Wenna Épreuve individuelle (F) 2008

Sailing pictogram.svg Voile

Nom Discipline(s) Année(s)
Yin Jian Planche à voile (F) 2008

Volleyball (indoor) pictogram.svg Volley-ball

Nom Discipline(s) Année(s)


Hou Yuzhu, Jiang Ying, Lang Ping, Li Yanjun, Liang Yan,
Su Huijuan, Yang Xiaojun, Yang Xilan, Zhang Rongfang, Zheng Meizhu,
Zhou Xiaolan, Zhu Ling
Tournoi (F) 1984
Lina Wang, Nina Song, Jing Chen, Yuehong Zhang, Zhao Ruirui,
Suhong Zhou, Shan Li, Yanan Liu, Yang Hao, Feng Kun,
Ping Zhang, Na Zhang
Tournoi (F) 2004

Jeux olympiques d'hiver

Figure skating pictogram.svg Patinage artistique

Noms Discipline(s) Année(s)
Zhao Hongbo et Shen Xue Couple 2010

Freestyle skiing pictogram.svg Ski acrobatique

Noms Discipline(s) Année(s)
Xiaopen Han Sauts (H) 2006

Short track speed skating pictogram.svg Short-track

Noms Discipline(s) Année(s)
Yang Yang (A) 500 m (F) 2002
Yang Yang (A) 1 000 m (F) 2002
Wang Meng 500 m (F) 2006
Wang Meng 500 m (F) 2010
Yang Zhou 1500 m (F) 2010

RéférencesWikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Champions olympiques chinois de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires: