Zeved habat


Zeved habat

Le Zeved Habat (זֶבֶד הַבָּת) est la cérémonie de nomination des filles, généralement un mois après la naissance de l'enfant. Elle se pratique surtout chez les Juifs séfarades, mais existe aussi ches les ashkénazes où elle est appelée holograh'. En effet, les Ashkénazes se contentent généralement d'annoncer le nom de la petite fille en même temps qu'ils annoncent sa naissance à la synagogue, mais la pratique du Zeved Habat connaît actuellement un regain chez certains, même parmi les Ashkénazes Orthodoxes.

À la source de zeved vient le mot matana, cadeau. L'événement se fête avec des chants et des poèmes lyriques ainsi qu'un grand repas de fête. Le raisonnenment de base, tiré de la parasha Nitzavim, est que, dans la mesure où tout Israël a reçu la Torah au mont Sinaï, les filles méritent tout autant que les garçons d'entrer dans l'alliance (brith) contractée par Abraham avec Dieu.

Elle vient donc en quelque sorte se substituer à la circoncision, l'excision clitoridienne n'ayant pas cours dans le judaïsme, et rappeler que la femme n'est aucunement inférieure à l'homme, bien que d'après le récit de la Genèse, elle lui soit subordonnée.

La cérémonie du Zeved Habat

La cérémonie peut se faire aussi bien à la synagogue qu'à domicile. La maman remercie Dieu pour l'accouchement (Birkat hagomel). On chante certains versets du Cantique des Cantiques (2:14, et si c'est une aînée, le verset 6:9)

Vient ensuite la prière où le nom est donné (mi cheberakh, cf. infra).

Une autre habitude qu'a prise le peuple d'Israël, sur la base du Midrash, est de dire un verset du Cantique des Cantiques ou des Psaumes commençant par chacune des lettres du prénom du bébé. Il peut également s'y ajouter la bénédiction des Prêtres (Birkat kohanim).

Mi sheberach, la bénédiction de nomination de la fille

Les termes entre parenthèses sont inclus dans les siddourim sépharades du Maroc, mais pas sépharades portugais.

מִי שֶׁבֵּרַךְ (אִמּוֹתֵינוּ) שָׂרָה וְרִבְקָה. רָחֵל וְלֵאָה. וּמִרְיָם הַנְּבִיאָה וַאֲבִיגַיִל. וְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בַּת אֲבִיחַיִל. הוּא יְבָרֵךְ אֶת הַיַּלְדָּה הַנְּעִימָה הַזּאת. וְיִקָּרֵא שְׁמָהּ (בְּיִשְׂרָאֵל) פלונית. בְּמַזַּל טוֹב וּבְשַׁעַת בְּרָכָה. וִיגַדְּלֶהָ בִּבְרִיאוּת שָׁלוֹם וּמְנוּחָה. וִיזַכֶּה לְאָבִיהָ וּלְאִמָּהּ לִרְאוֹת בְּשִׂמְחָתָהּ וּבְחֻפָּתָהּ. בְּבָנִים זְכָרִים. עשֶׁר וְכָבוֹד. דְּשֵׁנִים וְרַעֲנַנִּים יְנוּבוּן בְּשֵׂיבָה. וְכֵן יְהִי רָצוֹן וְנאמַר אָמֵן׃

Traduction: “Lui qui Bénit (nos mères,) Sarah et Rébecca, Rachel et Léa, et la prophétesse Myriam et Abigaël et la Reine Esther, fille d'Abi'hayil — puisse-t-Il bénir cette chère fille, et que son nom (dans l'assemblée d'Israël) soit ... [Unetelle fille d'Unetelle] avec bonne chance et en une heure bénie; Puisse-t-elle grandir en bonne santé, dans la paix et la tranquillité; Puissent son père et sa mère voir sa joie et son mariage, et ses fils, être riches et honorés; Et puissent-ils vivre en bonne santé jusqu'un âge avancé; Et qu'ainsi soit Sa volonté, et disons, Amen (je crois)!”.

articles connexes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Zeved habat de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Zeved habat — (Sephardic) or Simchat bat (Ashkenazi) are terms for the ritual for naming infant Jewish girls. These rituals are parallel to the brit milah ceremony for Jewish boys, albeit without the circumcision.* Zeved habat (also written Zebed habat)… …   Wikipedia

  • Zeved habat — (Hebreo: זבד הבּת ) o Simjat bat es la ceremonia en la cual las comunidades sefaraditas otorgan el nombre a las niñas recién nacidas, siendo en ese sentido paralela al ritual de Brit Milá para niños, pero sin el brit milá. En la ceremonia del… …   Wikipedia Español

  • zeved habat — noun A ceremony in which girls are named …   Wiktionary

  • Judaism — This article is about the Jewish religion. For consideration of ethnic, historic, and cultural aspects of the Jewish identity, see Jews. Judaica (clockwise from top): Shabbat candl …   Wikipedia

  • Jewish holiday — Candles lit on the eve of Shabbat and Jewish holidays For the Gregorian dates of Jewish Holidays, see Jewish holidays 2000 2050. Jewish holidays are days observed by Jews as holy or secular commemorations of important events in Jewish history. In …   Wikipedia

  • Bereavement in Judaism — Part of a series on …   Wikipedia

  • Sabbath — Chabbat Pour les articles homonymes, voir Sabbat. Religion Religions abrahamiques : Judaïsme Christianisme Islam …   Wikipédia en Français

  • Shabbat — Chabbat Pour les articles homonymes, voir Sabbat. Religion Religions abrahamiques : Judaïsme Christianisme Islam …   Wikipédia en Français

  • Shabbath — Chabbat Pour les articles homonymes, voir Sabbat. Religion Religions abrahamiques : Judaïsme Christianisme Islam …   Wikipédia en Français

  • שבת — Chabbat Pour les articles homonymes, voir Sabbat. Religion Religions abrahamiques : Judaïsme Christianisme Islam …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.