Av harahamim

Av HaRahamim

Article d'une série sur
le deuil
dans le judaïsme
Star of David.svg         'Haï, symbole de la vie dans le judaïsme, par euphémisme, et par croyance dans le monde à venir
Derniers devoirs
Bikkour Holim · Agonie
Hevra kaddisha
Shemira · Tahara
Rites
Levaya · Qeri'ah
Hesped · Halanat hamet
Kaddish leit'hadeta
Les temps du deuil
Aninout · Avelout · Shiv'ah
Shloshim · Shanna
Yahrzeit · Commémoration · Yizkor
Liturgie · Tehillim
Psaume 91 · El Male Rahamim
Eshet 'Hayil · Tzidouk Haddine
Av HaRahamim
Concepts de l'au-delà
Sheol · Gan Eden · Guehinnom
Olam Haba
Temps messianiques
modifier

Av Harahamim (אב הרחמים "Père [de] miséricorde" ou "Père Miséricordieux") est une élégie (קינה kinah en hébreu) pour glorifier les martyrs juifs qui tombèrent pour la sanctification du Nom divin (קידוש השם kiddoush hashem) et demander à Dieu de venger leur sang versé. Cette prière particulière fut composée en souvenir des martyrs qui furent tués pendant la première (1096) et la deuxième croisades (1146).

Sommaire

Contexte historique

La Première Croisade, prêchée par le pape Urbain II, le 27 novembre 1095, au concile de Clermont, ne fut pas seulement l'affaire de guerriers mais également celle de foules incontrôlées. Cette croisade n’était conduite, ni par l’empereur ni par l’un des rois d’Occident. Plusieurs expéditions n’atteignirent pas Jérusalem et se résumèrent, à travers l’Allemagne et l’Europe centrale, à des rapines, des massacres et des conversions forcées. Les Croisés, appelés Égarés (תועים to'im en hébreu) dans les chroniques hébraïques, tenus en émoi par de longs sermons et des rumeurs fantaisistes, se précipitèrent à l’assaut des villes qu’ils mirent à sac.

« Ils firent de leurs signes des signes et placèrent à leurs vêtements un signe abject, une croix, hommes et femmes se portèrent volontaires pour partir sur le chemin de la faute , en direction du tombeau de leur Messie, au point d’atteindre quarante mille hommes, femmes et enfants, à la surface de la terre. L’écriture dit à leur propos: «les sauterelles n’ont pas de roi... »

— (Pr 30, 27). Extrait des chroniques hébraïques de Rabbi Salomon bar Siméon.

Les Juifs en furent presque partout leurs victimes. Les exactions auxquelles se livrèrent les Croisés causèrent la disparition de nombre de communautés ashkénazes de Rhénanie, dont celles de Worms, Spire, Magenza (Mayence), Metz, Ratisbonne, Prague... L'année 1096 marqua, dans l'histoire juive, celle du début des persécutions antisémites en Europe.
(Ces évènements, commémorés le 9 Av avec la destruction des Temples, étaient peu connus de la communauté sépharade, raison pour laquelle Av HaRahamim ne figurait pas dans le siddour de Maïmonide).

Les conversions forcées au christianisme, au nombre desquelles on trouvait celle du fils de Rabbenou Guerhom ben Yehouda de Mayence purent être annulées, sous caution d'un moratoire. Rabbenou Guershom, dont le fils était mort en apostasie, promulga l'un de ses plus célèbres décrets: l’interdiction de rappeler au pénitent sa faute, ce qui inclut l’interdiction de rappeler à un Juif, converti sous la contrainte, qu’il fut autrefois converti.

Selon Josy Eisenberg, les Croisades ont été un moment crucial, tant dans l'histoire des Juifs que dans celle de l'antisémitisme: le Juif qui, jusque là, vivait en relative bonne intelligence avec ses voisins, devint la cible désignée de la vindicte populaire. Et celui-ci demanda aux seigneurs dont dépendait sa protection d'ériger un mur, afin de séparer ses quartiers de ceux des Gentils: une mesure de sauvegarde qui annonce déjà le ghetto.

Place de Av HaRahamim dans le rite

Av HaRahamim se trouve de nos prières dans tous les siddourim ashkénazes orthodoxes et est récitée hebdomadairement lors de l'office du Shabbat, avant de rentrer le Sefer Torah dans l'Aron hakodesh et de commencer l'office de Moussaf.
On ne le récite pas aux Shabbat mevarkhim (Shabbat précédant la néoménie), à l'exception de ceux des mois d'Iyar et Sivan, ni aux Shabbat des quatre parashiot (Shekalim, Zakhor, Para et Parashat HaHodesh).
Selon le rite juif allemand, on ne récite Av HaRahamim qu'au Shabbat précédant Shavouot et à celui précédant Tisha BeAv.

L'office de Yizkor, qui se tient quatre fois par an, se termine par Av Harahamim, afin de prier pour les âmes de tous les martyrs Juifs.

Texte de la prière

Traduction française Transcription Hébreu
Le Père de Miséricorde résidant dans les hauteurs Av HaRahamim shokhen ba'meromim אָב הָרַחֲמִים שׁוכֵן מְרומִים
dans Sa grande miséricorde Bè'ra'hamav ha'atzoumim בְּרַחֲמָיו הָעֲצוּמִים
Il traitera avec miséricorde Hou yifkod be'Ra'hamim הוּא יִפְקוד בְּרַחֲמִים
les pieux, les droits et les innocents Ha'hassidim vè'hayèsharim vè'hatèmimim הַחֲסִידִים וְהַיְשָׁרִים וְהַתְּמִימִים
les communautés saintes, qui sacrifièrent leur vie Kehilot ha'kodesh shèmasrou nafsham קְהִלּות הַקּדֶשׁ שֶׁמָּסְרוּ נַפְשָׁם
pour la sanctification du Nom al Keddoushat hashem עַל קְדֻשַּׁת הַשֵּׁם
Ils furent aimés et plaisants en leur vie. Ha'nè'èhavim vè'hanè'ïmim bè'hayèhem הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִים בְּחַיֵּיהֶם
Et en leur mort, ils ne furent pas séparés (n'abjurèrent pas). Ouvemotam lo nifradou וּבְמותָם לא נִפְרָדוּ
Ils furent plus vifs que des aigles et plus forts que des lions Mi'nesharim kalou ou'me'arayot gaverou מִנְּשָׁרִים קַלּוּ וּמֵאֲרָיות גָּבֵרוּ
pour réaliser la volonté de leur Créateur, La'assot retzone qonam לַעֲשׂות רְצון קונָם
et le désir de leur Modèle. ve'hèfetz tzouram וְחֵפֶץ צוּרָם
Que notre Dieu Se rappelle d'eux en bien. Yizkereïm elohenou lè'tovah יִזְכְּרֵם אֱלהֵינוּ לְטובָה
avec les autres justes du monde. 'Im she'ar tzaddikei 'olam עִם שְׁאָר צַדִּיקֵי עולָם.
et puisse-t-Il venger le sang versé de Ses serviteurs ve'yinqom lè'eïnenou niqmat dam 'avadav hashafou'h וְיִנְקום לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דַּם עֲבָדָיו הַשָּׁפוּךְ.
ainsi qu'il est écrit dans la Torah de Moïse, l'homme de Dieu : kakatouv bèTorat Moshè, Ish HaElohim כַּכָּתוּב בְּתורַת משֶׁה אִישׁ הָאֱלהִים
"Ô nations, faites réjouir Son peuple Harninou goyim amo הַרְנִינוּ גויִם עַמּו
car Il vengera le sang de Ses serviteurs ki dam avadav yikom כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּום
et rendra la vengeance à Ses ennemis Ve'nakom yashiv le'tzarav וְנָקָם יָשִׁיב לְצָרָיו
et pardonnera à Sa terre et à Son peuple". vekhiper admato amo וְכִפֶּר אַדְמָתו עַמּו
Et de la main de Tes serviteurs, les prophètes, il est écrit: Vè'al yedei 'vadekha haNeviim katouv lèmor וְעַל יְדֵי עֲבָדֶיךָ הַנְּבִיאִים כָּתוּב לֵאמר
"Et bien que J'absolve, leur sang Je n'absolverai pas Vèniqiti damam lo niqiti וְנִקֵּיתִי דָּמָם לא נִקֵּיתִי
Lorsque YHWH réside à Sion" VèAdonaï sho'khen beTzion וַיהוָה שׁכֵן בְּצִיּון
Et dans les Saints Ketouvim, il est dit: Oubèkhitvei hakodesh ne'emar וּבְכִתְבֵי הַקּדֶשׁ נֶאֱמַר
"Pourquoi les nations diraient-elles 'Où est leur Dieu? Lama yomèrou hagoyim ayè Eloheihem לָמָּה יאמְרוּ הַגּויִם אַיֵּה אֱלהֵיהֶם
Qu'il soit fait connaître aux nations à nos vues Yivada bagoyim lè'eïnenou יִוָּדַע בַּגּויִם לְעֵינֵינוּ
que Tu venges le sang versé de Tes serviteurs". Niqmat dam 'avadekha hashafoukh נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ
Et il [est] dit: "Car Lui qui demande compte pour les sangs Vèomer, ki doresh damim וְאומֵר, כִּי דורֵשׁ דָּמִים
S'en souvient Otam zakhar אותָם זָכָר
Il n'a pas oublié pas la plainte des humbles". Lo shakha'h tza'aqat anavim לא שָׁכַח צַעֲקַת עֲנָוִים
Et il [est] dit: Vèomer וְאומֵר
"Il jugera sur les peuples plein de cadavres Yadin bagoyim malè guèviot יָדִין בַּגּויִם מָלֵא גְוִיּות
écrasant le(s) prince(s) de grandes terres; Ma'hatz rosh 'al eretz rabba מָחַץ ראשׁ עַל אֶרֶץ רַבָּה
du fleuve sur le chemin il boira Mina'hal baderekh yishtè מִנַּחַל בַּדֶּרֶךְ יִשְׁתֶּה
et après il dressera la tête". 'al ken yarim rosh עַל כֵּן יָרִים ראשׁ

Voir aussi

Références

 • Josy Eisenberg, Une histoire des Juifs ISBN 2-253-01384-6
 • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Av HaRachamim ».
 • Simon Schwarzfuchs, Les Juifs au temps des croisades, en Occident et en Terre sainte, Albin Michel
Ce document provient de « Av HaRahamim ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Av harahamim de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Av Harahamim — Article d une série sur le deuil dans le judaïsme           …   Wikipédia en Français

 • Av HaRahamim — (אב הרחמים Père [de] miséricorde ou Père Miséricordieux ) est une élégie (קינה kinah en hébreu) pour glorifier les martyrs juifs qui tombèrent pour la sanctification du Nom divin (קידוש השם kiddoush hashem) et demander à Dieu de venger leur sang… …   Wikipédia en Français

 • Deuil Dans Le Judaïsme — Article d une série sur le deuil dans le judaïsme           …   Wikipédia en Français

 • Deuil dans le Judaïsme — Article d une série sur le deuil dans le judaïsme           …   Wikipédia en Français

 • Deuil dans le judaisme — Deuil dans le judaïsme Article d une série sur le deuil dans le judaïsme           …   Wikipédia en Français

 • Le deuil dans le judaïsme — Deuil dans le judaïsme Article d une série sur le deuil dans le judaïsme           …   Wikipédia en Français

 • Deuil dans le judaïsme — Présentation du pain d affliction à une famille d endeuillés Le deuil (hébreu : אבלות avelout) a lieu dans le judaïsme lorsqu une personne perd son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou son conjoint[1 …   Wikipédia en Français

 • Massacres des Juifs lors de la Première Croisade — Persécution des Juifs pendant la première croisade Massacre de Juifs au cours de la première croisade. Bible du XIIIe siècle L’appel à la croisade d’Urbain II en 1095 déclenche de nouvelles persécutions de la part des paysans envers les… …   Wikipédia en Français

 • Persécution des Juifs pendant la première croisade — Massacre de Juifs au cours de la première croisade. Bible du XIIIe siècle L’appel à la croisade d’Urbain II en 1095 déclenche des persécutions de la part des paysans envers les communautés juives de France et d’Allemagne, malgré les… …   Wikipédia en Français

 • Persécution des juifs pendant la première croisade — Massacre de Juifs au cours de la première croisade. Bible du XIIIe siècle L’appel à la croisade d’Urbain II en 1095 déclenche de nouvelles persécutions de la part des paysans envers les communautés j …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”